E107

Kích thước

H: 470mm-930mm
W: 500mm
D: 650mm

 

Liên hệ mua hàng

Mô tả sản phẩm

Mô tả

Ghế lưng thấp, không tay, chân quỳ inox, bọc vải.

Kích thước

H: 470mm-930mm
W: 500mm
D: 650mm