Buffo F03

Kích thước

Height: 470mm-840mm
Width: 640mm
Depth: 610mm

Liên hệ mua hàng

Mô tả sản phẩm

Mô tả

Ghế café, chân gỗ, thân bọc vải

Kích thước

Height: 470mm-840mm
Width: 640mm
Depth: 610mm